+48 602 388 200 info@krakowtourguide.info

Polish wines and regional products

Dear Sir or Madam
We invite you for a trip and relaxation combined with tasting of Polish wines and regional products.

It is only 10 km from Krakow and 3.5 km from the Wieliczka Salt Mine.
I know that Poland / Lesser Poland [Małopolska]  did not associated with wine – but finally we are!
There is such a magical place right next to Krakow, where landowners devoted their lives to wine growing. Yes!

In wine industry since over 20 years.

A qualified winemaker ( with a Diplôme National d’Oenologue from Montpellier University, France). Started professional carrier as a clinical pharmacist, but quickly worked out that oenology is far more creative and fun. ( but she admits that scientific background specially microbiology and chemistry were very useful in her later work.)
She’s got considerable experience in wine and spirits production ( Used to work for years on both hemispheres as a winemaking consultant ( which she still does, just limited herself to Europe), run a large winery and two chateaux in South Western France, “civilise” sovkhozes and be involved in armagnac and grappa production, not to mention home made vodkas 🙂 (nalewki) which is a national tradition in Poland ) as well as in wine education. So far her wines gained over 200 medals on most prestigious international wine competitions and were served on tables of the White house, Kremlin, Royal Couple of Japan and Prince of Monaco.

And what do you think?

Organic certified vineyard and winery. The main principle is respect for nature. They do not use chemistry commonly used in conventional agriculture. Their work is mainly based on prevention. The farm is ecologically (biodynamically) and as such cannot be a monoculture. So you will find there, apart from noble shrubs, an orchard with old varieties of fruit trees and other plants traditionally grown in Poland, as well as bees using their nectar.

TOURIST OFFER

We offer several ways to spend your free time in a vineyard. All animations can be conducted in English or French and other languages ​​selected by you.

The offer for organized groups. Reservation required at least one week in advance.
The sightseeing combined with a discussion of the history of Polish winemaking, varieties grown in Poland, climate specifics and tasting of wines and other regional products.

Logistic:

We take your / our guests from accommodation place in Krakow or marked point. We provide transportation with comfortable mini vans or buses depending on the size of the group. A guide / tour leader / assistant speaks English or / and the language you ordered. On site we have guaranteed attractions according to a previously set detailed trip plan. We do not combine groups. The wine tour is dedicated to organized [small / bigger] groups. A wine tour lasts ~~ 4h [including journey to the wineyard].

A journey into the past. Discovering Polish Wine. Regional flavors in white and red colors.
Price: 470 PLN [max. 5 people]

75 PLN / each subsequent person

Price: 570 PLN [max. 5 people]

95 PLN / each subsequent person

Price: 670 PLN [max. 5 people]

115 PLN / each subsequent person

TASTING 4 wines + surprise TASTING 4 wines + surprise TASTING 4 wines + surprise
SIGHTSEEING: vineyard or winery SIGHTSEEING: vineyard or winery SIGHTSEEING: vineyard or winery

Trips for children and youth.

Polish flavors – a itinerary for children and youth. A walk through the vineyard and among plants traditionally grown in Poland (buckwheat, flax, mustard), wild crops. Discussion about their use in traditional Polish cuisine.
Tasting of cold pressed natural juices and oils. Animations developing sensory sensitivity and fragrance memory adapted to the age of the group. Duration: 90 min. Offer for at least 15 people.

Journey into the past – visits to the mammoth and delicacies of Slavic ancestors. Walk through the vineyard. Visiting the archaeological site. A discussion about the cuisine of ancient Slavs. Tasting of natural juices, cold-pressed oils and delicacies of our ancestors. Duration: 90 min. Offer for at least 15 people.


Polish language version.

Szanowni Państwo
Zapraszamy na kilkugodzinną wycieczkę i relaks połączony z degustacją win oraz produktów regionalnych. To tylko 10 km od Krakowa, albo 3,5 km od Kopalni Soli w Wieliczce.
Wiem, że Polska / Małopolska nikomu nie kojarzy się z winem – a jednak !

Jest takie magiczne miejsce tuż obok Krakowa, gdzie właściciele ziemscy poświęcili swoje życie uprawom wina. Tak! Ona – Winem i jego produkcją zajmuje się od prawie 20 lat. Posiadaczka prestiżowego Diplôme National d’Onologue zdobytego w najstarszej francuskiej uczelni winiarskiej – na Uniwersytecie w Montpellier we Francji. Ma doświadczenie dwudziestu sześciu sezonów winiarskich na obu półkulach. Jako flying winemaker doradza od lat innym, jak nie psuć wina. We Francji, Nowej Zelandii, Australii, Szwajcarii, Indiach, Rosji, Rumunii, ostatnio również w Polsce. Do tej pory udało się z kilkudziesięcioma milionami litrów. Efektem jest ponad 200 medali na najbardziej liczących się konkursach winiarskich świata. Zrobione przez nią wina podawane są m.in. na stołach Białego Domu, dworu księcia Monako i Kremla.

I co Wy na to ??? Winnica i winiarnia z certyfikatem ekologicznym. Główną zasadą jest szacunek dla natury, nie używają chemii stosowanej powszechnie w rolnictwie konwencjonalnym, ich praca opiera się głównie na profilaktyce. Gospodarstwo jest prowadzone ekologicznie (biodynamicznie) i jako takie nie może być monokulturą. Znajdą więc Państwo tam poza szlachetnymi krzewami winnej latorośli sad ze starymi odmianami drzew owocowych i inne tradycyjnie uprawiane na terenie Polski rośliny, jak również korzystające z ich nektaru pszczoły.
Proponujemy kilka sposobów na spędzenie wolnego czasu w winnicy. Wszystkie animacje mogą być prowadzone w języku polskim, angielskim lub francuskim oraz innych wybranych przez Państwa.

Oferta dla grup zorganizowanych. Wymagana rezerwacja z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
OFERTA TURYSTYCZNA
Zwiedzanie połączone z omówieniem historii polskiego winiarstwa, uprawianych w Polsce odmian, specyfiki klimatu oraz degustacja win i innych produktów regionalnych.

Logistyka: Zabieramy Waszych i Naszych gości z miejsca zakwaterowania w Krakowie i nie tylko. Zapewniamy transport komfortowymi mini vanami lub autobusami w zależności od liczebności grupy. Z grupą jedzie opiekun mówiący w języku przez Was zamówionym. Na miejscu mamy zapewnione atrakcje wg wcześniej ustalonego szczegółowego planu wycieczki. Nie łączymy grup. Wycieczka jest dedykowana grupie zorganizowanej wcześniej. Jest to wycieczka trwająca ~~4h [wliczając dojazd].

Podróż w daleką przeszłość. Odkrywanie polskiego Wina. Regionalne smaki w białym i czerwonym kolorze.
Cena: 470 PLN [max 5 os.]

75 PLN / każda kolejna os.

Cena:  570 PLN [max 5 os.]

95 PLN / każda kolejna os.

Cena: 670 PLN [max 5 os.]

115 PLN / każda kolejna os.

DEGUSTACJA 4 wina + niespodzianka DEGUSTACJA 4 wina + niespodzianka DEGUSTACJA 4 wina + niespodzianka
ZWIEDZANIE: winnica lub winiarnia ZWIEDZANIE: winnica lub winiarnia ZWIEDZANIE: winnica lub winiarnia

Wycieczki również dla dzieci 

Polskie smaki – program dla dzieci i młodzieży. Spacer przez winnicę i wśród roślin tradycyjnie uprawianych w Polsce (gryka, len, gorczyca ), oraz rosnących na dziko i omówienie ich zastosowania w tradycyjnej polskiej kuchni.
Degustacja naturalnych soków i olejów tłoczonych na zimno. Animacje rozwijające wrażliwość sensoryczną i pamięć zapachową dostosowane do wieku grupy. Czas trwania: 90 min. Oferta dla min 15 osób

Podróż w przeszłość – odwiedziny u mamuta i przysmaki słowiańskich przodków. Spacer po winnicy. Odwiedzenie stanowiska archeologicznego. Pogadanka na temat kuchni dawnych Słowian. Degustacja naturalnych soków, olejów tłoczonych na zimno i przysmaków naszych przodków. Czas trwania: 90 min. Oferta dla min 15 osób

Wine Bars – W Krakowie polecam szlak wine bars naturalistycznych i eko: 1) Naturaliści na ul Nowej 2) Wine bar Lustra na ul. Bocheńskiej 3) Charry z Poligonu na ul. Dajwór

To miejsca które serwują naprawdę dobre wina od sprawdzonych winiarzy. 

What are you looking for?